Lietuvos keliuose ir gatvėse iki
liepos 23 d.:
  2016 m. 2017 m.
Eismo įvykiai 1564 1751
Žuvo 96 102
Sužeista 1855 2107